Basisprogramma

Het Jaar van Verzet wordt georganiseerd door de netwerkorganisatie Platform W02 waarin het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Netwerk Oorlogsbronnen, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 samenwerken. Het Jaar van Verzet wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en het vfonds.

Alle leden van het Platform WO2 nemen vanuit hun eigen missie en thematiek deel aan 2018 – Jaar van Verzet. Aanvullend op hun reguliere programma zorgen zij voor activiteiten waarmee een basis wordt gelegd voor het programma. Dit basisprogramma biedt zo centrale activiteiten die onderling zijn afgestemd en richting en verdieping geven. Dat levert inhoudelijke reflectie op en een aantrekkelijk en veelzijdig publieksaanbod voor vele doelgroepen. De partijen van het Platform WO2 zorgen in eerste instantie voor het ‘branden’ en inkleuren van het jaar door hun reguliere programma af te stemmen op het thema verzet. Zij dragen samen, maar ook afzonderlijk medeverantwoordelijkheid voor het welslagen van het themajaar, ook wat betreft het aanjagen en inspireren. Zo wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse rede van de herdenkingsspeech op 4 mei ‘gekleurd’ met dit thema.

Voorbeelden van activiteiten in het land

 • ‘Februaristaking en nu’? – SMH
  Reizende expositie – doorlopend vanaf 25 februari 2018

 • ‘Onderduik’ – Kamp Westerbork
  Jaarprogramma – doorlopend vanaf 1 februari 2018

 • Geef de namen een gezicht – Oorlogsgravenstichting
  Digitaal monument – doorlopend vanaf 25 februari 2018

Vorige | 1 - 3 | Volgende

Ook meedoen?

Meld hieronder de activiteiten van uw instelling in het kader van het Jaar van Verzet aan. We koppelen zo snel mogelijk terug of en wanneer de activiteiten een plek krijgen op de publieksportal Jaarvanverzet.nl

  Contactpersoon* (voor- en achternaam)

  E-mailadres*

  Telefoonnummer*

  Wat* (korte omschrijving activiteit)

  Wanneer* (periode)

  Waar* (instelling)

  Plaats* (plaatsnaam)

  Afbeelding (Bij voorkeur een liggend bestand op hoge resolutie max 5 Mb)