Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Verzet je

Lespakket met dvd, kaartenset, doe-krant en docentenhandleiding over het in verzet komen en solidariteit tonen, aan de hand van de Februaristaking in 1941.

10-14
JAAR
Bestel