Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Over deze site

Op dit onderdeel van de publieksportal tweedewereldoorlog.nl worden verschillende activiteiten rondom verzet, musea met een verzetscollectie en (digitale) onderwijsproducten uitgelicht. Ook is er een Kaart van Verzet die verzetsdaden uit de periode 1940-1945 toont, met bijzondere aandacht voor de originele bronnen. De portal is een initiatief van het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog (Platform WO2).

Het Platform WO2 heeft 2018 uitgeroepen tot themajaar ‘Jaar van Verzet’. Gedurende dit jaar wordt in heel het land extra aandacht besteed aan de rol van het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel én bron van inspiratie. NIOD-directeur Frank van Vree heeft in dit kader de Jaarthematekst over verzet geschreven. De aangesloten organisaties belichten het verzet binnen hun reguliere programma. Aanvullend hierop organiseren zij extra activiteiten. Ook organisaties buiten het Platform WO2 kunnen deelnemen. Het Jaar van Verzet wordt ondersteund door het Ministerie van VWS en het vfonds.

 

Over Platform WO2

Het Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil in samenwerking de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties.

Meer informatie voor organisaties: Ga naar b2b site

Lees hier onze Privacyverklaring.