Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Liquidatie Fake Krist

Haarlem
25 oktober 1944

Fake Krist was lid van de NSB en politieman. Hij was zeer actief in de vervolging van verzetsmensen, onderduikers en Joden. Nico Sikkel gaf de opdracht om hem te liquideren. Het plan was om hem vanuit de school op de Westergracht, aan de overkant van waar Krist verbleef, neer te schieten. Daarvoor was een scherpschutter noodzakelijk. Hiervoor werden Gommert Krijger en Jan Overzet benaderd. Ook Hannie Schaft en Truus Oversteegen hadden de opdracht gekregen om Fake Krist te liquideren; zij waren per toeval op dezelfde dag in Haarlem aanwezig om de liquidatie voor hun eigen ogen te zien voltrekken. Represailles volgden direct.

De dag erna, op 26 oktober, werden 10 gevangenen uit het Huis van Bewaring van de Weteringschans in Amsterdam naar Haarlem gebracht en op de Westergracht gefusilleerd. Ook werden er huizen in brand gestoken.

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Toon meer bronnen

Enkele betrokkenen

Gommert Krijger

Gommert Krijger’s schuilnaam was Zwarte Kees. Hij had de leiding over een Knokploeg die in de Haarlemse regio betrokken was bij gewapende overvallen, sabotage en liquidaties. Hij was verantwoordelijk voor de liquidatie van Fake Krist.

Jan Overzet

Jan Overzet was politieagent en als pistoolexpert onderdeel van de Knokploeg van Gommert Krijger. Hij was onder andere betrokken bij de liquidatie van Fake Krist. Hij was ook een bekende van de familie van Corrie ten Boom, die toegewijd was aan de Haarlemse onderduik.

Nicolaas Johannes Gerardus Sikkel*1898 - ✝︎1954 )

Nico Sikkel was substituut-officier van justitie in Haarlem en later in de oorlog gewestelijk commandant van de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij was zwager van Pieter Sjoerds Gerbrandy, de minister-president van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was onder andere betrokken bij de opdracht tot liquidatie van Fake Krist, waartoe hij de opdracht gaf.

Lees meer op Wikipedia