Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Liquidatie van Geale van der Kooij – extra – 119772 FV