Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Liquidatie van Kees Bitter

Rotterdam
5 januari 1945

Kees Bitter was lid van het Rotterdamse verzet en in 1944 werd hij leider van de Knokploeg Rotterdam-Zuid. In oktober 1944 werd hij echter gearresteerd en kwam hij voor een keuze te staan: of met de SD gaan samenwerken of sterven. Bitter verraadde vanaf dat moment een groot aantal mensen. Dit bleef niet onopgemerkt bij andere leden van zijn eigen knokploeg. Alhoewel men er aanvankelijk niet zeker van was of hij de verrader was, kon men er op een gegeven moment niet meer omheen.

Op 27 december 1944 werd Bitter gearresteerd door de KP. Hij werd verhoord door leden van de KP Rotterdam Centrum en gaf toe mensen te hebben verraden. Bitter werd vervolgens op 5 januari 1945 wegens verraad doodgeschoten. Zijn lichaam werd in het Boerengat, een binnenhaven in Rotterdam, gegooid.

Op dat moment was in Rotterdam al een spiraal van geweld ontstaan. De Rotterdamse KP had een lijst met namen van mensen die collaboreerden en waarbij men wellicht moest overgaan tot liquidatie. Er stonden 134 namen op, waarvan er zo’n 40-50 mensen ook daadwerkelijk werden gedood. De beslissing daartoe werd gemaakt door de Commissie van Vijf.

  • Affiche ter bekendmaking van een standrechtelijke executie van drie personen op 14 september 1944 wegens verzetsdaden. Foto: Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon.

  • Wapen gebruikt door Rotterdamse verzet. Foto: Museum Rotterdam, CC BY-SA 3.0 NL.

  • Vijf Duitse soldaten poseren bij een brug met op de achtergrond de verwoeste huizen in Rotterdam. Foto: Rijksmuseum / Publiek Domein.

  • Bombardement van Rotterdam. Foto: Rijksmuseum Rotterdam, Publiek Domein.

  • De bevrijding van Rotterdam. Eerste jeep op de Coolsingel. 7 mei 1945. Foto: NIOD.

Vorige | 1 - 5 | Volgende

Bronnen - direct toegang tot archiefmateriaal

Toon meer bronnen

Enkele betrokkenen

Hendrik Jan Scheffer*1919 - ✝︎2008 )

Chris Scheffer was actief in het Rotterdamse verzet. Hij was lid van de Commissie van Vijf – een commissie die besloot tot liquidatie over te gaan, indien zij dat nodig vond op basis van gewonnen inlichtingen. Hij werkte veel samen met Marinus van der Stoep en had meegedaan aan de mislukte overval op het bureau van de Duitse Inlichtingendienst. Hij was aanwezig bij het verhoor van Kees Bitter en ook betrokken bij de moord op Kitty van der Have.

Marinus van der Stoep*1917 - ✝︎1945 )

Marinus van der Stoep was een belangrijk persoon in het Rotterdamse verzet. Hij stond aan het hoofd van zijn eigen Knokploeg en was later in de oorlog betrokken bij de LKP en de BS. Zo overviel hij met andere KP’ers het Rotterdamse politiekantoor aan de Haagseveer om een groep mensen te bevrijden. Ook was van der Stoep betrokken bij de illegale krant Ons Volk, distributiekantoorovervallen en andere liquidaties, zoals bij die van Kees Bitter. Een overval op het bureau van de Duitse Inlichtingendienst liep uit op een mislukking, waarbij van der Stoep werd doodgeschoten.

Lees meer op Wikipedia

J. M. Pierre de Bie

Pierre de Bie was betrokken bij verschillende Knokploegen in de regio Noord-Holland. Zij voerden overvallen en sabotage-acties uit en hielpen met de onderduik. De Bie had tijdens de bezettingsperiode een relatie met informante Thea Hoogensteijn. Hij was een van de aanwezigen bij het verhoor van Kees Bitter en degene die hem liquideerde.

Pieter Jacobus de Beer

Piet de Beer (Witte Piet) stond voor een tijd aan het hoofd van de Westerse Landelijke Knokploeg voordat deze rol werd overgenomen door Jan van Bijnen. Hij reisde in 1944 af naar Londen en keerde voor het eind van de oorlog terug om met zijn verzetswerk verder te gaan. Hij was agent van het Bureau Bijzondere Opdrachten en de Special Operations Executive. de Beer was aanwezig bij een later verhoor van Kees Bitter, wat uiteindelijk resulteerde in diens liquidatie.

Lees meer op Wikipedia