Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Pieter Gerke Oberman

Piet Oberman was een Friese verzetsman en het brein achter de overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden. Hij was actief in het Dokkumse verzet en volgde Krijn van der Helm op als leider van de KP-Friesland. Hij stond bekend onder de schuilnaam Piet Kramer.