Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Arij Kop

Arij Kop was via de wandelclub Flardinga met Bernardus IJzerdraat in aanraking gekomen en werd actief in de verzetsgroep. Hij was één van de Geuzen die op 13 maart 1941 werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Bij hem thuis hadden de Duitsers het blad gevonden dat door de Geuzen werd uitgegeven en explosieven voor sabotage.

Link naar Oorlogsgravenstichting.nl