Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

David Smit

David Smit was huisarts en reserve-officier van gezondheid. Hij was één van de oprichters van de Terschellinger Ordedienst en had binnen de organisatie de rol van districtscommandant. Na de bevrijding werd hij lid van de Politieke Opsporings Dienst, die zich bezighield met het opsporen van verraders en collaborateurs.