Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Euphemia Hoogenboom Efftink

Femy Hoogenboom-Efftink was betrokken met de april-meistaking en probeerden anderen te overtuigen ook te staken. Ook was Femy actief in de onderduik. Femy werd gearresteerd in 1941, maar na verhoor weer vrijgelaten. Ze ging als koerierster werken en kreeg meerdere onderduikers onder haar verantwoordelijkheid. Zij was naast de onderduikhulp ook betrokken bij de overval op het Huis van Bewaring in Arnhem.