Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Gerard C. Heringa

Gerard Heringa was de oprichter van de Amsterdamse Stichting Universitaire Gezondheidszorg (UGZ). Heringa had zich aangesloten bij het Medisch Contact en nam een leidende rol op zich binnen het artsenverzet. Zo speelde hij een belangrijke rol bij het organiseren van de protestbrief tegen de Artsenkamer. Ook was Heringa betrokken bij het kunstverzet en hooglerarenverzet. Heringa werd gearresteerd en kwam in Kamp Amersfoort terecht, wel overleefde hij de oorlog.