Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Haitze Wiersma

Haitze Wiersma was de leider van een knokploeg in het district van Sneek. Wiersma pleegde overvallen en was betrokken bij de liquidatie van Geale van der Kooij. Daarnaast was hij onderdeel van het ‘Trio’ onder leiding van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het ‘Trio’ bestond uit drie mannen die met de NBS samenwerkten in militaire operaties rond het einde van de Tweede Wereldoorlog.