Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Jan Kijne

Jan Kijne was lid van de Vlaardingse wandelclub Flardinga, waarvan meerdere leden zich bij de Geuzen-verzetsgroep aansloten. Zo ook Kijne. Zij probeerden informatie over de bezetter te verzamelen en daarnaast hielp hij de oprichter van de groep, Bernardus IJzerdraat, met het maken en verspreiden van het verzetsblad De Geus van 1940. Kijne werd opgepakt en op 13 maart 1941, na een verblijf in het Oranjehotel, op de Waalsdorpervlakte doodgeschoten.