Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Jan Overzet

Jan Overzet was politieagent en als pistoolexpert onderdeel van de Knokploeg van Gommert Krijger. Hij was onder andere betrokken bij de liquidatie van Fake Krist. Hij was ook een bekende van de familie van Corrie ten Boom, die toegewijd was aan de Haarlemse onderduik.