Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Joop Abbink

Joop Abbink was de gewestelijk leider van de LKP Gelderland. Abbink was betrokken bij verschillende soorten verzetsacties, zoals droppings en sabotage, maar ook bij overvallen. Zo nam hij deel aan de overval op de Koepelgevangenis van Arnhem en op het Huis van Bewaring in Arnhem. Op 10 oktober 1944 werd hij gearresteerd. Via Kamp Amersfoort kwam hij in het kamp Neuengamme terecht en uiteindelijk in het krijgsgevangenenkamp Sandbostel. Hij keert na de bevrijding ziek terug in Apeldoorn.