Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Marinus van der Stoep

Marinus van der Stoep was een belangrijk persoon in het Rotterdamse verzet. Hij stond aan het hoofd van zijn eigen Knokploeg en was later in de oorlog betrokken bij de LKP en de BS. Zo overviel hij met andere KP’ers het Rotterdamse politiekantoor aan de Haagseveer om een groep mensen te bevrijden. Ook was van der Stoep betrokken bij de illegale krant Ons Volk, distributiekantoorovervallen en andere liquidaties, zoals bij die van Kees Bitter. Een overval op het bureau van de Duitse Inlichtingendienst liep uit op een mislukking, waarbij van der Stoep werd doodgeschoten.