Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Nicolaas Johannes Gerardus Sikkel

Nico Sikkel was substituut-officier van justitie in Haarlem en later in de oorlog gewestelijk commandant van de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij was zwager van Pieter Sjoerds Gerbrandy, de minister-president van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij was onder andere betrokken bij de opdracht tot liquidatie van Fake Krist, waartoe hij de opdracht gaf.