Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Piet de Jong

Piet de Jong was oud-onderofficier van de artillerie. Hij werd benaderd door David Smit over de Terschellinger OD. Hij was direct bereid mee te doen. Eén van zijn belangrijkste taken werd het werven van nieuwe verzetsleden voor de groep. Hij speelde ook een belangrijke rol in het smokkelen van wapens voor de OD naar Terschelling. Toen de OD een onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten werd, werd de Jong benoemd tot District Operatie Leider.