Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Reint Albartus Dijkema

Reint Dijkema vormde samen met zijn broers Piet en Klaas Simon een eigen knokploeg. Met de KP Remco, ook wel bekend als de KP Dijkema, waren zij betrokken bij meerdere overvallen, zoals op drukkerij Hoitsema in Groningen. Daarnaast werkten zij samen met de LO Bedum. Dijkema was ook betrokken bij de Illegale Pers, zoals Trouw en de Geus. Hij was tevens verantwoordelijk voor de liquidatie van Anne Jannes Elsinga. Reint Dijkema werd gearresteerd en zat een tijd vast in het Scholtenhuis, waar hij zware mishandelingen te verduren kreeg. Uiteindelijk werd hij in Kamp Vught gefusilleerd op 22 augustus 1944.

Link naar Oorlogsgravenstichting.nl