Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Willem Brinkman

Willem Brinkman was boekhandelaar in Zaandam. Hij was al vroeg betrokken bij de hulp aan onderduikers, had goede contacten met Frits Slomp en werd de leider van de LO in Noord-Holland. Tevens was hij betrokken bij de Zaanse Februaristaking; met andere boekverkopers deed hij mee aan die staking. Willem en zijn vrouw Aaftje Brinkman-Groot moesten zelf ook onderduiken, toen zij verraden werden voor het verbergen van een joods meisje bij hen thuis. Maar op 19 oktober 1943 werd Brinkman gearresteerd, hij overleed op 20 februari 1945 in Siegburg Siegkries.

Link naar Zaanwiki.nl