Een portal over het Jaar van Verzet met historische bronnen,
musea, lesmateriaal en activiteiten in het land.

Willem Cornelis Hubertus Habets

Willem Cornelis Hubertus Habets was de zoon van de burgemeester van Kerkrade. Op 31 januari 1941 deed hij mee aan de Sinaasappelopstand in Heerlen. Hij ging naar de MTS, maar na de Sinaasappelopstand mocht hij niet langer daar naar school. Nadat hij voor de tweede maal gearresteerd was, werd hij veroordeeld tot vijf jaar tuchthuis. Hij kwam in de gevangenis in Bochum terecht, vervolgens in het tuchthuis in Hameln en tenslotte in een werkkamp bij Wesendorf. Eind april 1945 keerde hij terug in Limburg.